[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

جایزه مراسم آکادمی ساخت مان

در اولین مراسم آکادمی ساخت مان ( ۱۴۰۱) ونوس شیشه برنده جایزه « سازماندهی» و در دومین مراسم آکادمی در آبان ماه سال جاری این شرکت برنده جایزه « منابع انسانی» گردید

Previous
Next