[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

شیشه های ضد سرقت


شیشه های ضد سرقت شیشه در عین حال که جسمی سخت محسوب می شود بسیار شکننده است. به همین علت یکی از متداولترین شیوه های سرقت ،شکستن شیشه و ورود به داخل ساختمان است.به منظور افزایش ضریب ایمنی شیشه در برابر سرقت می توان فرآیند های گوناگونی را بر آن اعمال نمود. همزمان با انجام این فرآیند ها باید تست های متفاوتی به منظور کسب اطمینان از میزان مقاومت شیشه بر روی نمونه های انتخابی انجام داد. هنگام طراحی این آزمونها که به منظور همانند سازی با سرقت انجام می پذیرد، همواره باید در نظر داشت که شیوۀ خرابکاری با مهارت فرد ، ابزار مورد استفاده ومیزان نیروی وارده در هنگام حمله متعدد است .همانند سازی باید به گونه ای طراحی شود که در برگیرنده تمامی این عوامل و جوانب باشد. خرابکاری و شکستن شیشه می تواند با استفاده از ضربات دست، پا ، سنگ ،تیشه ، الماس شیشه بری ، چکش و حرارت و …. انجام پذیرد. به علت تعدد شیوه های سرقت ، برآورد میزان نیروی وارد شده بسیار دشوار است. زمانی که این نیرو به صورت کمی محاسبه می شود آزمایشهای خاصی به منظور تعیین میزان استحکام شیشه و طبقه بندی آن بر این اساس انجام می پذیرد. یکی از این آزمایشها پرتاب گلوله فلزی با قطر و وزن مشخص از ارتفاع مشخص به سطح شیشه است. نیروی حاصله از این پرتاب معادل با ضربه ای است که یک شخص نیرومند با یک جسم ـــ که لبه های پهنی دارد ـــ بر شیشه وارد می کند. قطر سوراخی که در اثر این ضربه بر سطح شیشه پدیدار می شود یکی از معیارهای طبقه بندی شیشه هاست.
اندازۀ نیرویی که در در اثر ضربه اجسامی که لبه های باریکی دارند مانند تبر وتیشه و میزان خرابی آنها نیز بیشتر است. آزمونهای مشابه سازی در این مورد نیز کاملا متفاوت هستند. آنچه که در این آزمونها برای بررسی ضد سرقت بودن شیشه در نظر گرفته میشود ، مدت زمانی است که طول می کشد تا یک روزنه به اندازه ای که بدن فرد قادر به عبور از آن باشد در سطح شیشه به وجود آید. این مدت زمانی است که از آن زمان تاخیر در سرقت یاد میشود (در این آزمونها همواره فرض می شود که دیگر قسمت های ساختمان از ایمنی لازم در برابر سرفت برخوردارند.)بسته به میزان مقاومتی که برای شیشه مورد نیاز است ،گستره متنوعی برای شیشه های ضد سرقت وجود دارد. این گستره از شیشه هایی با مقاومت کمتر و قیمت ارزانتر آغاز و تا شیشه های گرانقیمت و ضد گلوله تعریف می شود.لبه های تیز و برنده شیشه های معمولی که در هنگام شکست بعضا در قالب پنجره باقی می ماند برای سارقان ایجاد خطر و مزاحمت می نماید. در شرایطی که پنجره ها سایز کوچکی دارند به طوریکه بدن فرد نمیتواند از آن رد شود ، شیشه معمولی گزینه مناسبی است. اگرچه که باید در نظر داشت که با شکست این شیشه ، ممکن است که دسترسی به دستگیره در یا پنجره بسیار آسان شود. شیشه های لمینیت با طلق P.V.B به علت وجود طلق و خاصیت چسبندگی طلق به شیشه در برابر به وجود آمدن سوراخ از خود مقاومت بالائی را نشان میدهند. بسته به تعداد وضخامت شیشه وطلق P.V.B که در ساختار شیشه لمینیت به کار رفته است ، این میزان مقاومت قابل کنترل است. حتی در صورت ایجاد روزنه ، تنها یک جسم کروی با ماگزیمم قطر ۷cm میتواند از آن عبور کند. مطابق با استانداردهای بین المللی شیشه های ضد سرقت ، در برابر زلزله و طوفان نیز از امنیت لازم برخوردارند. مثلا برای تامین امنیت یک منزل معمولی شیشه لمینیت باضخامت mm ۱۰.۷۶ (دو لایه شیشه mm ۵ و یک لایه P.V.B با ضخامت ۰.۷۶ mm ) کافی است .اما برای ایمن نمودن ویترین یک فروشگاه استفاده از شیشه لمینیت با ضخامت mm ۱۱.۵۲ (دو لایه شیشه mm ۵ و یک لایه P.V.B با ضخامت mm ۱.۵۲ )توصیه میشود..برای تامین مقاومت بیشتر برای شیشه ، تعداد و ضخامتهای بیشتر شیشه و طلق P.V.B پیشنهاد می شود.