[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام :بانک مسکن ساری -سرپرستی
موقعیت  :
ساری،خیابان فرهنگ
تاریخ : 

عملکرد :  اداری
متراژ  :
نوع شیشه :V-Temp