[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام :دیوان محاسبات کشور
موقعیت  :
تهران،خیابان برزیل
تاریخ  :۱۳۸۹

عملکرد : اداری
متراژ  :۱۰۰۰۰مترمربع
نوع شیشه :V-lam ,V-Temp