[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام :متل قو الماس خاورمیانه
موقعیت  :
سلمان شهر،مازندران
تاریخ  :۱۳۸۷

عملکرد : مسکونی – تجاری- هتل
متراژ : ۴۵۰۰۰ متر مربع
نوع شیشه :V-Cool , V-Guard 

برج‌ های قو الماس خاورمیانه در زمینی به مساحت چهل‌ و سه هزار مترمربع ساخته شده است. کاربری این برج‌ها به مسکونی، تجاری و هتل تقسیم می‌شود. برج‌های قو الماس خاورمیانه شامل سه برج است که هر کدام به یکی از این کاربری‌ها تعلق دارد البته به جز برج هتل، دو برج دیگر به صورت ترکیبی به هر دو کاربری مسکونی و تجاری اختصاص دارد.

این برج‌های مسکونی و تجاری دارای بیست‌ و یک طبقه هستند که ۲۹۷ واحد مسکونی در آن‌ها در نظر گرفته شده است. همچنین قسمت‌های تجاری این برج‌ها، سه طبقه پایین برج‌های مسکونی را اشغال کرده است و دارای ۴۸۶ واحد تجاری است. برج هتل قو الماس خاورمیانه نیز دارای سی‌وهشت طبقه است. در طراحی این برج‌ها پوشش کاربری‌های متفاوت یکی از اهداف اصلی بوده است به همین دلیل در فاصله برج‌های مسکونی و هتل یک مجموعه ورزشی نیز طراحی شده است. ساخت مجتمع قو الماس خاورمیانه در سال ۱۳۷۸ شروع شده است.