[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام :مجتمع اداری و تجاری مرمر مشهد
موقعیت  :
مشهد ، خیابان امام خمینی
تاریخ  : ۱۳۹۱

عملکرد : اداری- تجاری
متراژ  : ۵۵۰۰۰ متر مربع
نوع شیشه :V-cool