[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام :مجتمع فرهنگی ورزشی منیری
موقعیت  :
لار ، بلوار ایراهستان
تاریخ  :۱۳۹۸

عملکرد : فرهنگی
متراژ  : ۱۸۰۰۰ مترمربع
نوع شیشه : V-Temp