[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام :ادارات سرپرستی بانک صادرات استان مازندران
موقعیت  :
ساری
تاریخ : ۱۳۹۵

عملکرد : اداری
متراژ  : ۱۹۶۰ متر مربع 
نوع شیشه :V-COOL