[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام :ایوان شمس
موقعیت  :
تهران، ابتدای اتوبان کردستان
تاریخ :۱۳۸۹

عملکرد : فرهنگی
متراژ  : ۳۰۰۰ مترمربع
نوع شیشه :V-systems