[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام :بانک ملت گرگان
موقعیت  :
گرگان، خیابان ولیعصر
تاریخ  :

عملکرد : اداری
معمار  :
نوع شیشه :V-cool,V-guard