[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام :برج بلور تبریز
موقعیت  :
تبریز، میدان دانشگاه
تاریخ  : ۱۳۹۰

عملکرد : اداری – تجاری
معمار :مهندسان مشاور تجیر
نوع شیشه : V-LAM, V-Temp