[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام :برج طالقانی کرج
موقعیت  :
کرج، چهارراه طالقانی
تاریخ  :

عملکرد : تجاری-اداری
متراژ  : 
نوع شیشه : V-Temp ,V-lam