[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام :برج مسکونی میکا کیش
موقعیت  :
کیش ، تقاطع بلوار هنر و بلوار فردوسی
تاریخ  :۱۳۹۳

عملکرد : مسکونی
متراژ  : ۱۵۴۳۰ متر مربع
نوع شیشه :V-Cool