[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام : ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی
موقعیت  :
تهران ، فرودگاه امام خمینی
تاریخ  : ۱۳۹۸

عملکرد : فرودگاه
متراژ :۵۵۰۰۰ مترمربع
نوع شیشه : V-Cool