[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام : جایگاه تشریفات فرودگاه امام خمینی
موقعیت  :
تهران ، فرودگاه امام خمینی
تاریخ  :۱۳۹۱

عملکرد : اقامتی
متراژ : ۸۰۰۰ متر مربع
نوع شیشه :V-lam , V-Temp