[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام :دانشکده فنی فومن
موقعیت  :
فومن – کیلومتر 1 جاده ماسوله
تاریخ :۱۳۸۷

عملکرد :  آموزشی
متراژ  :۱۵۰۰۰ مترمربع
نوع شیشه :V-Temp