[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام :ساختمان اداری ونوس شیشه
موقعیت  :
بزرگراه تهران – قم
تاریخ :۱۳۸۷

عملکرد : اداری
معمار :مشاوران گام ما
نوع شیشه : V-Cool