[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام :ساختمان تجاری اداری نرگس رضوی
موقعیت  :
مشهد،میدان شهدا
تاریخ :۱۳۹۱

عملکرد : تجاری
معمار  : شرکت سازه ایمن رسپینا
نوع شیشه :V-Cool