[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام :ساختمان مسکونی دیپلمات الهیه
موقعیت  :
تهران، الهیه
تاریخ :۱۳۹۰

عملکرد : مسکونی
معمار  : حسین راحمی نژاد
نوع شیشه :V-Cool ,V-Temp