[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام :مجتمع تجاری اداری تشریفات
موقعیت  :
اهواز،کیانپارس
تاریخ:۱۴۰۰

عملکرد : تجاری-اداری
معمار :مهندس آربل تومه و همکاران
نوع شیشه : V-Cool