[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام : مجتمع تجاری پالادیوم
موقعیت  :
تهران ، خیابان مقدس اردبیلی
تاریخ  :۱۳۹۳

عملکرد : تجاری
معمار :مرتضی ایزدی، فرزاد دلیری
نوع شیشه : V-lam,Bronze Iran, V-Temp

مجموعه پالادیوم با زیربنای یکصدهزار متر مربع و ۲۱ طبقه در بلوک جنوبی و ۱۸ طبقه در بلوک شمالی، در زمینی به شکل ذوزنقه به مساحت حدود ۸۸۰۰ مترمربع در منطقه شمال شهر تهران احداث گردیده. با توجه به قرارگیری زمین با شیب حدود ٪۱۰ در راستای شمالی-جنوبی در طول ۱۰۰ متر، طراح از این پتانسیل اختلاف سطح جهت ایجاد دسترسی‌های مختلف برای پیاده و سواره برای کاربرهای متفاوت طبقات بهره برده است. به همین منظور جهت کنترل ترافیکی که مجموعه در منطقه ایجاد خواهد کرد، شش خروجی و ورودی سواره جهت دسترسی به پارکینگ ها از خیابان‌های اطراف به منظور پخشایش متناسب ترافیک و جلوگیری از ترافیک موضعی و همچنین توجه به خیابان‌های اطراف پروژه جهت تسهیل در دسترسی کاربران از نقاط مختلف منطقه به مجموعه پیش‌بینی شده است.