[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام :مرکز خرید پروما کرج
موقعیت  :
کرج ،محمدشهر
تاریخ :۱۳۹۴

عملکرد : تجاری
متراژ  : 
نوع شیشه :V-COOL