[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام :مخابرات استان یزد
موقعیت  :
یزد،بلوار شهید بهشتی
تاریخ : ۱۳۹۰

عملکرد : اداری
معمار  : 
نوع شیشه :V-COOL