[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام :مجتمع تجاری نفیس
موقعیت  :
تهران ، خیابان مولوی
تاریخ :۱۳۹۴

عملکرد : تجاری
معمار : مهندس حسین محمودی
نوع شیشه : V-cool