[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام :مرکز تحقیقات مخابرات ایران
موقعیت  :
تهران، بزرگراه چمران، روبروی پارک گفتگوی تمدنها
تاریخ  : ۱۳۹۰

عملکرد : اداری
معمار :مهندسین مشاور روند هماهنگ [L]
نوع شیشه : V-Cool , V-Temp, V-Lam