[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

شیشه های برج میلاد

شیشه های برج میلاد آسمان خراشها با اينکه در اکثر نقاط جهان با شکوه و زيبايی خاصی سربرافراشته اند اما در عين حال با مخاطرات زيادی نيز روبه رو هستند. هر چه ساختمان بلندتر باشد اثر بلایای طبيعی مانند سقوط ، باد و زلزله افزايش می يابد.لیکن با وجود احتمال روبرو بودن با چنین خطراتی […]