[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام :ترمینال مرکزی تبریز
موقعیت  :
تبریز، بلوار نیایش
تاریخ : ۱۳۹۴

عملکرد : ترمینال
متراژ  :۲۲۰۰۰ مترمربع
نوع شیشه :V-cool