[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام :دیوان عدالت اداری
موقعیت  :
تهران، خیابان شهید مخبری
تاریخ :۱۳۹۶

عملکرد : اداری
معمار  : مهندسین مشاور گنو
نوع شیشه :V-Temp