[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام :ادارات مرکزی نگین بانک سپه
موقعیت  :
تهران، بزرگراه آفریقا، خیابان نوروز
تاریخ : ۱۳۸۹

عملکرد : اداری
معمار : مهندسین مشاور نقش جهان پارس
نوع شیشه :V-COOL