[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام :بانک کارآفرین شعبه نیاوران
موقعیت  :
تهران،نیاوران
تاریخ  :۱۳۹۱

عملکرد : اداری
معمار  : مهندسین مشاور گنو
نوع شیشه :V-Cool