[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام :بورس اوراق بهادار تهران
موقعیت  :
تهران ، خیابان شهرداری
تاریخ  : ۱۳۹۸

عملکرد : اداری
معمار :هادی تهرانی، سام طهرانچی
نوع شیشه : V-COOL