[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام :بیمارستان چشم پزشکی نور
موقعیت  :
تهران ،ظفر بلوار، اسفندیار
تاریخ :۱۳۹۲

عملکرد : درمانی
متراژ : 
نوع شیشه : V-Lam , V-Temp