[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام :بیمارستان چشم پزشکی نگاه
موقعیت  :
تهران – خیابان گل نبی
تاریخ  :۱۳۹۰

عملکرد : درمانی
متراژ :۹۰۰۰۰ مترمربع
نوع شیشه : V-Temp,Planibel Grey