[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام :دفتر مرکزی شرکت موننکو 
موقعیت  :
تهران، خیابان ولیعصر
تاریخ : ۱۳۹۵

عملکرد : اداری
متراژ  : 
نوع شیشه :V-COOL