[ شبکه های اجتماعی ]

[ اطلاعات تماس ]

[مشخصات پروژه]

نام :وزارت جهاد کشاورزی
موقعیت  :
تهران،خیابان طالقانی
متراژ  :۸۰۰۰۰ متر مربع

عملکرد : اداری
معمار  :مهندسين مشاور شارستان
نوع شیشه :V-cool